Cennik szkoleń

W SMART AERO FLIGHT ACADEMY WSZYSTKIE SZKOLENIA PRAKTYCZNE ROZLICZANE SĄ WEDŁUG RZECZYWISTEGO CZASU LOTU.

NIE OBCIĄŻAMY NASZYCH UCZNIÓW KOSZTAMI POSTOJU I KOŁOWANIA SAMOLOTU !!! 

TYLKO LOTY TRENINGOWE „PIC” ORAZ EGZAMINY „LKE” ROZLICZANE SĄ WEDŁUG CZASU BLOKOWEGO.

W SZKOLENIACH ORAZ LOTACH PIC OPŁATY ZA LĄDOWANIA NA LOTNISKU W MODLINIE ZAWARTE SĄ JUŻ W CENIE SZKOLENIA !!! NIE DOLICZAMY DODATKOWYCH OPŁAT Z TEGO TYTUŁU !!!