Cennik szkoleń

CENNIKCena za 1h nettoLiczba godzin
Cena nettoCena brutto (z 23% VAT)
PIC na C152
498 zł
498 zł 612 zł
PIC na PA28
774 zł
774 zł
952 zł
PPL(A) teoria*110
1 300 zł
1 599 zł
PPL(A) praktyka na C152*571 zł
45
25 683 zł
31 590 zł
Łącznie PPL(A)*33 189 zł
VFR Noc teoria*
5689 zł
847 zł
VFR Noc praktyka na C152*
594 zł
6,253 713 zł
4 567 zł
Łącznie VFR Noc*
4 402 zł
5 414 zł
MEP(L) teoria
7689 zł
847 zł
MEP(L) praktyka na PA30
1 380 zł
68 280 zł 10 184 zł
Łącznie MEP(L)
8 969 zł
11 032 zł
IRSE na ALSIM
348 zł
35
12 180 zł
14 981 zł
IRSE na PA28
876 zł
1513 140 zł
16 162 zł
Łącznie IRSE
25 320 zł
31 144 zł
IRSE na ALSIM skrót po CPL(A)
348 zł
3010 440 zł
12 841 zł
IRSE na PA28 skrót po CPL(A)
876 zł
108 760 zł
10 775 zł
Łącznie IRSE skrót po CPL(A)
19 200 zł
23 616 zł
IRME na ALSIM
348 zł
4013 920 zł
17 122 zł
IRME na PA30
1 380 zł
1520 700 zł
25 461 zł
Łącznie IRME
34 620 zł
42 583 zł
IRME SIM po CPL(A)
348 zł
3010 440 zł
12 841 zł
IRME PA30 po CPL(A)
1 380 zł
1520 700 zł
25 461 zł
Łącznie IRME po CPL(A)
31 140 zł
38 302 zł
przekładka IRME na ALSIM po IRSE
348 zł
31 044 zł
1 284 zł
przekładka IRME na PA30 po IRSE
1 380 zł
22 760 zł
3 395 zł
Łącznie IRME po IRSE
3 804 zł
4 679 zł
CPL(A) na C152
594 zł
2011 880 zł
CPL(A) na PA28
876 zł
54 380 zł
Łącznie CPL(A)
16 260 zł
CPL(A) na C152 skrót po IR(A)
594 zł
105 940 zł
CPL(A) na PA28 skrót po IR(A)
876 zł
54 380 zł
Łącznie CPL(A) skrót po IR(A)
10 320 zł
FI(A) teoria
1254 990 zł
FI(A) praktyka
594 zł
3017 820 zł
Łącznie FI(A)
22 810 zł
C152 na LKE 1h
612 zł
PA28 na LKE 1h
952 zł
PA30 na LKE 1h
1 698 zł
IPS przygotowanie
500 zł
615 zł

*Ceny lotów podlegają negocjacji przy łączeniu szkoleń lub wykupieniu pakietu godzin lotów.
*Szkolenia niezawodowe objęte są stawką VAT.