Szkolenie do uprawnienia MEP(L)

Szkolenie MEP

Jeśli planujesz pracować jako zawodowy pilot, z pewnością będziesz miał do czynienia z samolotami wielosilnikowymi. Podstawowym powodem stosowania więcej niż jednego zespołu napędowego jest zwiększenie bezpieczeństwa lotu. Należy jednak pamiętać, że samolot tego typu jest znacznie bardziej skomplikowany w pilotażu i wymaga od pilota większych umiejętności i doświadczenia. W naszym ośrodku, szkolenie MEP(L) odbędziesz pod nadzorem doświadczonego instruktora, który zapozna Cię z charakterystyką samolotu wielosilnikowego.

Szkolenie MEP(L) jest przede wszystkim dodatkowym uprawnieniem, które wpisywane jest do licencji CPL(A) lub PPL(A). Jak już wspomnieliśmy powyżej, uprawnia ono pilota do wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych. Zgodnie z wymaganiami Part-FCL, kandydat jest w tym celu zobligowany do ukończenia szkolenia teoretycznego, składającego się 7-10 godzin wykładów, a także szkolenia praktycznego – minimum 6 godzin lotu na samolocie Piper PA30 Twin Comanche.

Wymagania, jakie należy spełniać, by móc przystąpić do szkolenia MEP(L):

  • orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1 lub 2,
  • posiadanie licencji CPL(A) lub PPL(A), w tym nalot na samolotach – minimum 70 godzin lotów w charakterze pilota dowódcy (PIC) na samolotach jednosilnikowych.

Jak przebiega szkolenie na uprawnienia MEP(L) w Smart Aero Flight Academy?

  • szkolenie teoretyczne,
  • minimum 6 godzin lotów w ramach szkolenia praktycznego,
  • egzamin praktyczny i uzyskanie wpisu do licencji,
  • szkolenie praktyczne prowadzone jest na samolocie Piper PA30 Twin Comanche.

Jak już wspomnieliśmy powyżej, kandydat starający się o zdobycie uprawnień MEP(L) zobligowany jest do przejścia zarówno kursu teoretycznego, jak i praktycznego. Ten pierwszy składa się z 7 godzin nauki w trybie stacjonarnym na terenie szkoły lotniczej. Drugi to z kolei wykonanie co najmniej 6 godzin lotów z instruktorem Smart Aero Flight Academy. Program szkolenia obejmuje, chociażby takie elementy jak: loty po kręgu, loty do strefy, przeciągnięcia statyczne i dynamiczne, wypuszczanie oraz chowanie podwozia, loty z ciągiem niesymetrycznym. W ramach szkolenia omówione i przećwiczone zostaną również procedury radzenia sobie z wystąpieniem awarii jednego silnika oraz techniki sterowania samolotem z asymetrią ciągu. Nasi instruktorzy dbają, by kursant odpowiednio przyswoił sobie działanie wszystkich systemów samolotu, na którym prowadzone jest szkolenie.

Dlaczego warto uzyskać uprawnienia MEP(L)?

Głównym powodem, dla którego osoby chcą ukończyć szkolenie MEP(L) jest przede wszystkim możliwość odbywania lotów samolotami wielosilnikowymi. To właśnie takie samoloty zapewniają największe bezpieczeństwo lotów. Są również znacznie szybsze, znacznie bardziej pakowne i pozwalają na pokonywanie większych dystansów bez konieczności tankowania. Jeżeli jesteśmy również zainteresowani dalszym rozwojem w dziennie pilotażu, to uprawnienie MEP(L) jest nieodzownym elementem drogi, którą musimy przejść, by zostać pilotem liniowym.