Szkolenie do uprawnienia instruktora lotów według wskazań przyrządów IRI(A)

Kurs IRI

Kurs IRI (A) – Instrument Rating Instructor ma właśnie na celu zakwalifikowanie Cię jako instruktora do szkolenia w locie według wskazań przyrządów. Nasi doświadczeni instruktorzy lotnictwa ze Smart Aero Flight Academy przekażą Ci niezbędną wiedzę, którą następnie Ty przez kolejne lata będziesz mógł przekazywać swoim uczniom. Szkolenie IRI(A) skupia się przede wszystkim na pogłębieniu procedur opisanych w Podręczniku Szkoleniowym IFR.

Głównym tematem szkolenia praktycznego jest wprowadzenie do kokpitu systemów i procedur IR oraz standaryzacja procedur szkoleniowych. By móc w ogóle przystąpić do szkolenia na uprawnienie instruktora w lotach według wskazań przyrządów IRI(A), powinniśmy obrać jedną z dwóch dróg.

Pierwsza, znacznie krótsza obliguje nas do posiadania uprawnień FI(A), czyli uprawnień instruktora szkolenia pilotażu lub ratingu IR(A). W praktyce oznacza to, że mamy już doświadczenie jako instruktor i chcielibyśmy przekazać swoją wiedzę oraz umiejętności innym. Wówczas też szkolenie podzielone jest na dwie części – część teoretyczną, składającą się z 25 godzin oraz pięciogodzinną część praktyczną.

Druga, niestety dłuższa droga spotka nas jeśli nie posiadamy licencji instruktora FI(A). Dobra informacja jest jednak taka, że i bez niej możemy ukończyć szkolenie IRI(A). W takim przypadku trwa ono dłużej, ponieważ czeka nas 50 godzin teorii, a także 10 godzin szkolenia praktycznego.

Wymagania, jakie musi spełnić kandydat, by mógł ukończyć szkolenie do uprawnienia instruktora w lotach według wskazań przyrządów IRI(A):

  • ukończone 18 lat
  • posiadanie licencji CPL(A) lub ATPL(A) z ważnym uprawnieniem IR(A) (w przypadku krótszej wersji szkolenia),
  • nalot 15 godzin na typie lub klasie samolotu, na którym szkolenie będzie się odbywać,
  • przynajmniej 800 godzin nalotu wg wskazań przyrządów IFR, z czego przynajmniej 400 godzin na samolotach,
  • w przypadku samolotów wielosilnikowych kandydat na instruktora IRI(A) powinien być instruktorem na klasę samolotu CRI(SPA)
  • kandydat posiadający uprawnienie FI(A) bez ograniczeń, powinien posiadać nalot co najmniej 200 godzin w lotach wg wskazań przyrządów IFR (z czego 50 godzin może być uzyskane na symulatorze).

Dlaczego warto uzyskać uprawnienia IRI(A)?

Głównym powodem, dla którego osoby chcą ukończyć szkolenie na uprawnienia instruktora w lotach według wskazań przyrządów IRI(A) jest chęć nauczania innych adeptów lotnictwa oraz możliwość dzielenie się swoją wiedzą. Często również dzięki temu, my sami pogłębiamy swoją wiedzę i zdobywamy doświadczenie, które niejednokrotnie może zaprocentować w czasie lotu.