Szkolenie do licencji liniowej pilota samolotowego ATPL(A)

Szkolenie do licencji liniowej pilota samolotowego ATPL(A)

Uzyskanie licencji pilota liniowego jest jednym z ostatnich etapów kształcenia pilota zawodowego. W naszym ośrodku odbędziesz szkolenie teoretyczne ATPL(A), podczas którego najlepsi specjaliści w każdej dziedzinie dadzą Ci pełną wiedzę potrzebną każdemu przyszłemu pilotowi linii lotniczych. Po ukończeniu szkolenia ATPL(A) i zdaniu egzaminów w przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną ULC, student uzyskuje licencję o statusie ATPL(A) frozen. Po spełnieniu dodatkowych wymagań związanych m.in. z koniecznością uzyskania wymaganej praktyki w charakterze pilota liniowego na późniejszym etapie następuje “odmrożenie” tej licencji.