Bezpieczeństwo

DOBROWOLNY FORMULARZ POWIADOMIENIA

Dobrowolny formularz powiadomienia dotyczącego bezpieczeństwa. Formularz ten służy do zgłaszania wszelkich komunikatów/informacji, które w opinii zgłaszającego mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo operacji wykonywanych przez Smart Aero Flight Academy. Wiadomości wysyłane za pomocą formularza są przesyłane do naszego Safety Managera. Kierownik ds. bezpieczeństwa analizuje przekazane informacje i podejmuje na tej podstawie dalsze działania. Przesyłanie raportów pozwala nam na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa operacji. Korzystanie z formularza zgłoszeniowego pozwala na zachowanie anonimowości osoby składającej wniosek.