Uprawnienie do lotów na samolotach wielosilnikowych

Osoby, które poważnie traktują temat lotnictwa i chciałby związać swoją przyszłość z zawodowym pilotowaniem, powinny zdobyć uprawnienie na samoloty wielosilnikowe MEP(L). Uprawnienie pozwala wykonywać także loty komercyjne jeśli posiada się jednocześnie licencję CPL (commercial pilot licence), czyli takie loty, na których możemy oficjalnie zarabiać.

Jakie uprawnienie daje możliwość wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych?

Samoloty wielosilnikowe wymagają od pilota wielu umiejętności. Uprawnienie, które daje możliwość wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych to uprawnienie MEP(L). Jest to dodatkowe uprawnienie, które może być dopisane do posiadanej już licencji PPL(A) lub licencji CPL(A).

Czym jest uprawnienie MEP(L)?

Uprawnienie MEP(L) upoważnia pilota do wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych tłokowych (lądowych). Każda osoba, która wiąże swoją przyszłość z zawodowym lotnictwem, musi mieć takie uprawnienie. Samoloty wielosilnikowe są bardziej skomplikowane, ponieważ mają one co najmniej dwa silnik i ten rodzaj samolotów wymaga od pilota większych umiejętności oraz doświadczenia.

Jakie są wymagania do zdobycia uprawnienia MEP(L)?

Podstawowym wymaganiem wstępnym, przed podjęciem się kursu dotyczącego lotów na samolotach wielosilnikowych MEP(L) jest posiadanie orzeczenia lotniczo-lekarskiego pierwszej lub drugiej klasy. Dodatkowo wymagane jest również posiadanie minimum 70 godzin lotów w charakterze pilota dowódcy (PIC) na samolotach jednosilnikowych. Osobom spełniającym minimalne wymagania i starającym się o uprawnienie MEP(L) zaleca się rozszerzenie czasu szkolenia podstawowego o kilka dodatkowych godzin, w celu zdobycia większego doświadczenia przed ewentualnymi lotami samodzielnymi.

Jak wygląda szkolenie na uprawnienie do lotów na samolotach wielosilnikowych MEP(L)?

Osoba starająca się o zdobycie uprawnienia MEP(L) musi przejść kurs teoretyczny oraz praktyczny. Szkolenie teoretyczne składa się z 7 godzin nauki w trybie stacjonarnym na terenie szkoły lotniczej. W przypadku szkolenia praktycznego wymagane jest wykonanie minimum 6 godzin lotów z instruktorem. Szkolenie obejmuje m.in. procedury radzenia sobie z wystąpieniem awarii jednego silnika oraz techniki sterowania samolotem z asymetrią ciągu.