pl en

Nasza firma

Grupa SMARTAERO to lotnicza działalność gospodarcza, na którą składają się:

screen001 jednoosobowa działalność pod firmą Smart Aero Service Tomasz Malec, certyfikowana w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w zakresie Ośrodka Szkolenia Lotniczego (FTO - nr zatwierdzenia PL/ FTO-66), a także w zakresie organizacji obsługowej (AMO - nr zatw. PL.145.061);

screen001 Smart Aero Solutions sp. z o.o., certyfikująca  się w zakresie zarobkowego przewozu lotniczego (AOC), ponadto posiadacz cetyfikatu organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - nr zatw. PL.MG.074).

Działalność operacyjna w obydwu zakresach Smart Aero Service (tj. FTO i AMO) oraz w zakresie CAMO w odniesieniu do Smart Aero Solutions prowadzona jest na stale rozwijającym się komunikacyjnym lotnisku Warszawa – Modlin (EPMO).

Realizowane w ramach zatwierdzenia szkolenia lotnicze dedykowane są zarówno personelowi już latającemu, chcącemu uzyskiwać nowe uprawnienia lotnicze, ewentualnie podnosić lub utrzymywać nabyte do tej pory kwalifikacje, z drugiej strony tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z lataniem (szkolenia podstawowe) Więcej >

Działalność serwisowa odnosząca się do zatwierdzenia w ramach organizacji obsługowej skoncentrowana jest na obsługiwaniu, serwisowaniu, naprawianiu statków powietrznych lotnictwa ogólnego (tzw. General Aviation), zgodnie z posiadanym przez organizację certyfikatem ULC. Więcej >

W ramach organizacji CAMO, personel wykonuje zadania związane z utrzymaniem statków powietrznych w ciągłej zdatności do lotu. Więcej >

Grupa posiada własną bazę lokalową (biuro) na lotnisku Warszawa-Modlin oraz dysponuje dzierżawioną powierzchnią hangarową wykorzystywaną na potrzeby działalności obsługowej.

Docelowo planowane jest zespolenie wszystkich organizacji lotniczych i ich koncentracja pod wspólną firmą Smart Aero Solutions.Infolinia 24/7

Szkolenie lotnicze? Obsługa statku powietrznego, skomplikowana naprawa? Nadzór nad ciągłą zdatnością do lotu? A może konsultacje w zakresie stworzenia spójnej i zgodnej z przepisami lotniczymi dokumentacji operacyjnej którejkolwiek z organizacji lotniczych AMO, CAMO, FTO, AOC? Odpowiedź jest jedna: To SMARTAERO.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: +48 506 471 893


+48 506 471 893

+48 502 461 101

info@smartaero.pl