pl en

FAQ

PRZEWÓZ LOTNICZY AOC

Jesienią startujemy z przewozem osób, super samolot, dobra cena, lepsza oferta niż inne, skontaktuj się, bądź pierwszy będziesz miał lepsze ceny

 

CONSULTING

 

Czy jesteście w stanie opracować całą dokumentację związaną z certyfikatem przewoźnika lotniczego?

Tak, oczywiście. Jako organizacja Smart Aero Solutions certyfikująca się w zakresie AOC, zatwierdziliśmy już w ULC całokształt dokumentacji w tym zakresie.

 

Jakie dokumenty opracowujecie w związku z działalnością konsultingową?

W ramach działalności konsultingowej opracowujemy i wspomagamy Państwa przy zatwierdzaniu przed ULC dokumentów organizacji technicznych AMO oraz CAMO, ponadto przewoznika AOC jak i ośrodka szkolenia lotniczego, FTO. Wśród nich znajdziecie Państwo, m.in. (najpopularniejsze): MOE, CAME, POT, PLPK, MEL, PLP, PDT, iPDT, IO, ISz, Programy szkoleń w ramach organizacji, i wiele wiele innych.

 

Czy dostępni jesteście w Warszawie?

Działalność konsultingową prowadzimy niezależnie od siedzib naszych firm, czy miejsca prowadzenia działalności. Jesteśmy w pełni dyspozycyjni i na życzenie Klienta jesteśmy w stanie stawić się w preferowanym przez Klienta miejscu i czasie.

 

OBSŁUGA TECHNICZNA AMO

 

Jakie statki powietrzne obsługujecie Państwo i w jakim zakresie?

Jako organizacja obsługowa wg. PART-145, prowadzimy obsługę techniczną samolotów typu Cessna 152, Piper Arrow PA28R, Piper Twin Comanche PA30, Cessna 421 oraz Beechcraft B60 Duke. Obsługa realizowana jest w zakresie zarówno obsługi liniowej jak i obsługi hangarowej. W ramach obsługi hangarowej wykonujemy także przeglądy strukturalne SID, naprawy zgodnie i na podstawie Maintenance Manuals, dyrektywy AD, biuletyny SB oraz opcjonalnie SL i SE.

 

Gdzie realizowana jest obsługa statków powietrznych?

Całą bazę obsługową nasza organizacja zlokalizowała na lotnisku Warszawa-Modlin (EPMO). Obsługa hangarowa wykonywana jest w hangarze nr 13 (jeden z dwóch ‚dużych hangarów‘ zlokalizowanych na lotnisku).

 

Czy wykonujecie Państwo przeglądy strukturalne SID na samolotach C 150/152?

Tak, oczywiście. Posiadamy spore doświadczenie w zakresie prac obsługowych na strukturach samolotów, zgodnie z naszym zatwierdzeniem. W zatwierdzeniu nie posiadamy jednak typu C 150.

 

ZARZĄDZANIE CAMO

 

Czy jest możliwość zlecenia Państwu zarządzania ciągłą zdatnością samolotu PA28?

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy w stanie obsługiwać/zarządzać jedynie tymi statkami powietrznymi, co do których zatwierdziły nas Władze Lotnicze. Zakres zatwierdzenia naszej organizacji CAMO pozwala nam na obsługę CAMO w zakresie typu PA28R.

 

Czy opracowujecie POT-y?

Tak, jak najbardziej. W ramach działalności konsultingowej jesteśmy w stanie opracować i zatwierdzić wiele dokumentów operacyjnych, w tym określone POT-y, czyli Programy Obsługi Technicznej.

 

SZKOLENIA LOTNICZE FTO

 

Kiedy organizujecie Państwo szkolenia teoretyczne?

Szkolenia teoretyczne organizowane są w smartaero zazwyczaj w trybie indywidualnym, dopasowanym konkretnie do preferencji czasowych Szkolonego. Nie znaczy to jednak, iż w przypadku zebrania większej liczby osób, nie moglibyśmy ich organizować w grupach. Jesteśmy bardzo elastyczni, otwarci na wszelkie propozycje i zawsze dopasujemy się do Państwa oczekiwań.

 

Jak wygląda system płatności za kursy?

Zasadą jest, iż kursy teoretyczne opłacane są z góry, kursy praktyczne zaś w miarę ich prowadzenia, z reguły w równowartości 10h lotnych, na danym samolocie, w konkretnym szkoleniu. Bez względu na powyższe, zakładamy możliwość odstępstw o tych ustaleń, na korzyść Klienta.

 

Jakie stawiane są wymagania dla rozpoczęcia kursu PPL-a?

Wymagania stawiane kandydatom do licencji PPL(A):
- Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego (samoloty) PPL(A) musi mieć ukończone 17 lat
- W dniu pierwszego samodzielnego wylotu uczeń pilot musi mieć ukończone 16 lat
- Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego PPL(A) musi posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie kategorii 1 lub 2 (JAR FCL-3) lista lekarzy orzeczników
- Minimalne wykształcenie w odniesieniu do kandydata na pilota samolotowego turystycznego – gimnazjalne lub równorzędne.

 

Ile kosztuje pełny kurs PPL(A)?

Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń, aczkolwiek z reguły koszt całego kursu PPL-a to kwota rzędu 21 000 PLN netto, płatne w pięciu / sześciu ratach,

 

Jaka jest u Was najkrótsza droga od tzw „0 do ATPL-a?“

Najkrótszą drogą do uzyskania tzw. statusu „ATPL-a frozen“ jest droga inicjowana szkoleniem PPL-a z VFR noc -> ATPL-a teoria -> IR(A) na SEP-L -> CPL/ME po skrócie z uwagi na IR(A) -> tzw. przekładka IR z SEP na IR MEP.

 

Czy jest możliwość przeprowadzenia u Was konwersji licencji FAA na JAR-FCL?

Tak, oczywiście. Zakres szkolenia konstruowany jest w oparciu o indywidualny status Uczestnika, którego osoba podlega analizie pod kątem posiadanych uprawnień, wiedzy, doświadczenia, itp. W wyniku analizy kandydata opracowywany jest Indywidualny Tok Szkolenia (ITS), podlegający zatwierdzeniu w ULC. Na jego podstawie realizuje się przedmiotowe szkolenia.

 

Czy realizujecie szkolenia na tzw. symulatorach?

Tak, oczywiście. Posiadamy stosowne zatwierdzenia, tzw. user approval na urządzeniach treningowych, tzn. FNPT II u operatorów zarówno w Warszawie, jak i poza nią.

 

Jak wygląda szkolenie na lotnisku w Modlinie? Czy w związku z uruchomieniem tam lotniska komunikacyjnego, szkolenie np podstawowe PPL-a nie stało się trudne?

Od chwili otwarcia lotniska kominikacyjnego Warszawa-Modlin, nasi Uczniowie, a w szczególności Uczniowie w szkoleniu PPL-a otrzymali wartość dodaną do szkolenia, tj. Szkolenie w warunkach środowiska kontrolowanego. Wszystkie szkolenia praktyczne odbywają się w ‚towarzystwie‘ samolotów Boeing 737 oraz Airbus A320. Takie doświadczenie można przekuwać jedynie w korzyść. Uruchomienie lotniska komunikacyjnego w żaden sposób nie utrudnia prowadzenia szkoleń na lotnisku Warszawa-Modlin.

 

Co stanowi materię wykładu PPL-a?

Szkolenie teoretyczne PPL-a prowadzone jest z zakresu:
1. Prawo lotnicze
2. Ogólna wiedza o samolocie
3. Osiągi planowanie lotu
4. Człowiek – możliwości i ograniczenia
5. Meteorologia
6. Nawigacja
7. Procedury Operacyjne
8. Zasady lotu
9. Łączność
10. Ogólne bezpieczeństwo lotów

 FAQ przydatne dla pilotów z licencją / uprawnieniami

Infolinia

Szkolenie lotnicze? Obsługa statku powietrznego, skomplikowana naprawa? Nadzór nad ciągłą zdatnością do lotu? A może konsultacje w zakresie stworzenia spójnej i zgodnej z przepisami lotniczymi dokumentacji operacyjnej którejkolwiek z organizacji lotniczych AMO, CAMO, FTO, AOC? Odpowiedź jest jedna: To SMARTAERO.

Wszelkie informacje pod numerem telefonu: +48 530 380 090